Det positiva med döda som fortsätter leva på nätet

Diskussionen om hur man ska hantera det digitala spåren efter en människa som har avlidit har varit uppe ett antal gånger. Min ståndpunkt om mig själv har jag redogjort för och det kanske är dags för fler att fundera över det hela en gång till.

Frågan aktualiseras idag när Medierådet på DN Debatt tar upp olika relevanta frågeställningar kring hur döden hanteras på nätet och vem som bär ansvar för vad som existerar på olika forum och sajter efter en människas död.

Det är i grunden en bra artikel som utgår ifrån hur unga möter döden på internet, men det finns skäl att vidga perspektivet en aning. 

I grunden handlar det om en generationsfråga där det sannolikt är så att dagens unga diskuterar döden betydligt mer öppet än vad människor i min ålder eller äldre gör. Döden har i Sverige successivt under det senaste århundradet, i takt med förändringar i samhället och sammanhållningen i familjer och släkter, blivit alltmer tabu.

Det vi nu ser början på är kanske en återgång till något som lyfter upp frågan om döden på en ny nivå där vi nu kommunicerar och tar till oss mer både om människor som inte har långt kvar i livet och människor som är döda. Deras minne lever inte längre enbart kvar vid en grav på en kyrkogård.

Minnena finns kvar på fler och fler digitala mötesplatser där minnet av den döda personen fortsätter att leva även efter döden på ett helt annat sätt än för bara ett decennium sedan. En hälsning till en död kompis på hans eller hennes Facebook-konto, som fortfarande lever, är idag för många samma sak som att springa förbi kyrkogården och lägga en blomma vid graven.

Det är något positivt som håller på att hända. Jag tror att den nya öppenheten för döden även kommer att innebära att vi kommer att på ett mer naturligt sätt hantera döden inför oss själva och andra. Vi är inte där än, men dörren är på glänt.

Den allra viktigaste frågan att hantera är den som handlar om vad var och en vill med sina digitala fotspår efter sin död. Det är något som varje begravningsbyrå och andra som hjälper människor med testamenten omgående borde sätta upp på samma nivå som en rad andra relevanta frågeställningar i dessa sammanhang.

Det är även något som alla vi som har ett liv på nätet måste se till att klargöra för våra anhöriga.

Andra som bloggat om Medierådets artikel: Mina moderata karameller, Nicklas Lundblad

Andra bloggar om: , , , , , Intressant.se