Laakso om att piratpartiet inte borde behövas

Att piratpartiet existerar och lyckades ta plats i EU-parlamentet beror enbart på att övriga etablerade partier inte har stått upp för sina ideal och det som borde vara en självklarhet.

Om detta har skrivits och debatteras mycket redan och det kommer inte att sluta förrän de etablerade partierna förstår vikten och vidden av sina egna tillkortakommanden och på ett naturligt sätt förpassar piratpartiet till historien.

Socialdemokraten Erik Laakso har skrivit en debattartikel om att "Piratpartiet inte borde behövas" där han förklarar sin syn på vilka partier som näst intill ovillkorligen borde ha stått upp för den personliga integriteten:

"Endast ett parti i riksdagen med liberal framtoning har valt att stå på
individens sida fullt ut, Miljöpartiet. Till detta har vi två uttalat
liberala partier och ett parti med arbetarrörelsens ideal som
vankelmodigt och ibland rent fegt ställt sig på statens och/eller
industrins sida mot den enskilda individen. Om dessa tre partier gjort
gemensam sak med Miljöpartiet och stått upp för sina traditioner och
ideal, så hade faktiskt inte Piratpartiet behövts."

För mig är det obegripligt att det finns något parti med demokratiska värderingar i vårt land som inte ställer sig på den personliga integritetens sida, men jag kan tänka mig att känna mig tillfreds om det bara byggs en majoritet som sopar undan det vanvett av idioti som just nu håller på att byggas upp.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , Intressant.se