UD:s impotenta IT-system

På väg till jobbet tidigt igår morse hörde jag i P1 Cecilia Uddéns beskrivning av vad hon anser är utrikesdepartementets usla system som innebär att deras anställda ute i världen inte kan läsa sin epost någon annanstas än på de stationära datorerna.

Idag svarar Carl Bildt i sin blogg och medger det fullkomligt korrekta i hennes betraktelse och en del om varför det ser ut som det gör:

"Hennes betraktelse är välformulerad, roande och – måste det medges – lite träffande.

Och jag kan försäkra om att jag själv vid många tillfällen delat den frustration som hon refererar.

Men bakgrunden ligger i ett beslut som fattades av den tidigare
regeringen och som inordnade utrikesförvaltningen i dess helhet i de
administrativa och ekonomiska och andra system som beslutas och sköts
centralt för regeringskansliet i dess helhet.

Så sedan dess ligger vi i frågor som dessa i händerna den s k
förvaltningsavdelning som här i Stockholm har ungefär lika många
anställda som UD har.

Jag har betydande respekt för de individer som arbetar med IT-frågor
där – men som system fungerar det hela dåligt och trögt med just de
konsekvenser som Cecilia Uddén så ironiskt refererar till."

Det kanske inte är så konstigt att vissa diplomater hellre drar på sig badbyxorna och skojar till det emellan varven. För med en mailhantering som doftar tidigt 90-tal kan det inte vara så där värst inspirerande att skapa effektivitet i sin vardag.