Dataintrång i jakten på fildelare?

Komik i kubik blir det när Antipiratbyrån med stor sannolikhet har ägnat sig åt att olagligen göra intrång på en lösenordsskyddad ftp-server i sin jakt på fildelare.

Säkerhetsexperten André Rickardsson säger att "ftp-servern som användes för att dela ut materialet är
lösenordsskyddad. Förutsatt att Antipiratbyrån inte fått tillstånd att
logga in från serverägaren har ett dataintrång sannolikt begåtts"
och drar paralleller till dataintrånget hos socialdemokraterna 2006, nisse nisse, där tre personer har dömts.

Om detta sannolika brott har begåtts i jakten på fildelare så är det tillräckligt för alla, som inte redan gjort så, att inse det fullkomligt orimliga i att någon annan än polis och åklagarer ska ansvara för att hämta hem bevisnär brott misstänks.

Förklaringen ovan kan också svara på varför det gick så oerhört snabbt att börja anmäla misstänkta fildelare redan den 1 april.

Reblog this post [with Zemanta]