Nu får vi betala priset för nej till euron

Ända sedan folkomröstningen om införandet av euron 2003 har vi tack vare högkonjunkturen inbillat oss att det nej som blev resultatet var det bästa för Sverige och våra plånböcker. Eller vi förresten, personligen har jag hela tiden varit övertygad om att det var ett långsiktigt felaktigt beslut.

Nu när kris och lågkonjunktur är här så ser vi för första gången följderna av ett svenskt utanförskap. En hög eurokurs, en på ett halvår extremt mycket starkare dollar och en mycket svag svensk krona gör att vi idag får betala extremt mycket mer för många varor än vad som annars hade varit fallet.

På köp av livsmedel och andra inköp av färska produkter syns det direkt och på sällanköpsvaror kommer vi att få se successiva prisökningar på grund av den svaga svenska kronan.

Där jag personligen har observerat allt högre priser är på frukt och grönt. 45 kronor kilot för gurka och 50 kronor för et kilo tomater har inte varit ovanligt det senaste halvåret. Hemköp i Bollebygd har de senaste månaderna haft skyltar uppe som påstått att det har berott på frost och dåligt väder i Spanien, något som säkert kan vara en orsak, men om vi dessutom ser på den svenska kronans fall så dubblar det med stor sannolikhet den verkan det dåliga spanska vädret gör.

En annan bransch som annonserar prishöjningar under våren är elektronikhandeln som även de kopplar detta till den svaga svenska kronan. Deras höjningar sker från en nivå som har sjunkit allt lägre under en långa rad av år och just detta kanske inte är lika avgörande för människors vardag som att man inte kan köpa grönsaker och frukt till det pris som vi, med euro istället för krona, hade kunnat göra.

Men likt förbannat beror det på att majoriteten av det svenska folket, i sin iver att straffa EU, valde bort en ny valuta hösten 2003. För detta får vi nu kollektivt betala priset.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , Intressant.se