Newsmill – drakens kuvande av gräsroten

Newsmill har varit öppen i ungefär ett halvår och den har i flera fall sugit åt sig och varit navet för aktuella debatter som b å d e bloggar och andra medier har länkat och förhållit sig till.

Att Newsmill skulle vara en gräsrotsrörelse där vem som helst kan komma till tals har jag aldrig uppfattat varit fallet vare sig i tanke eller i praktiken. Man kan komma till tals där men det är ingen anslagstaval där vem som helst kan sätta sitt budskap överst.

Det har funnits en vaksamhet och en skepsis mot risken att Newsmill skulle försöka kväva den öppna debatten i svenska bloggar genom att styra vad som publiceras. Att det är Bonniers försök att styra debatten åt det håll man vill.

För mig har det aldrig varit så. För mig har Newsmill varit en källa till debatt med påföljande tankar och idéer till egna blogginlägg precis som SvD, DN eller andra bloggar har varit före nedkomsten av Newsmill.

En som har fått för sig att Newsmill är en toppstyrd gräsrotsrörelse och som inbillar bloggosfär och alla andra internetanvändare att det koncernstyrda
debattfiltret Newsmill – under den stora drakens paraply –
representerar den nya gräsrotsrörelsen, det sociala mediet, för
”decentraliserad och individualiserad opinionsbildning”?
är Ester Pollack som i SvD.

Det är möjligt att hon har rätt och att Newsmill har inbillat vissa gräsrötter att de fritt och utan hinder debatterar på Newsmill under samma villkor som vem som helst. Men jag tror inte att det är så och mig har de i alla fall inte lyckats inbilla något av detta. 

Reblog this post [with Zemanta]