Fantastiska NASA-bilder från jymden

Kolla in 23 mer eller mindre fantastiska bilder tagna av NASA:s astronauter och deras sateliter.

Nasa

Bilderna publiceras på Boston.com och deras The Big Picture som har ännu fler bilder som löpande läggs ut. Ett exempel är den här bilden från bränderna i Australien.

Fire-australia

Fler bilder från NASA finns att se på sajten NASA Earth Observatory

Andra bloggar om , , ,
Reblog this post [with Zemanta]