Prisa Gud, nu kommer stimulansåterbäringen!

Vid årsskiftet är det dags för ytterligare en sänkning av skatten. Detta är en del av det som ska bidra till att stimulera den vikande konjunkturen och ger individen fria händer att på sitt eget lilla vis hjälpa till att minska följdverkningarna.

Sett i perspektivet av vilka sänkningar som redan har skett under de senaste åren så är det en rejäl sänkning som sker på 5-7 procent jämfört med nuvarande skattesats.

Det ska även ses tillsammans med en rad andra faktorer som kraftigt förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för många hushåll där bland annat räntekostnaderna i och med sänkningen i förra veckan rasar med uppemot 30 procent för många hushåll. Dessutom har vi ROT-avdraget på 50 procent av arbetskostnaden för renoveringar i hemmet något som gör det möjligt att genomföra något som för många kanske inte hade skett just nu.

Och så finns det dom som påstår att det inte har skett något vettigt för att stimulera den svenska ekonomin och minimera nedgången och följdverkningarna av finanskris och lågkonjunktur.

Bloggat:

Dick Erixon, Claes Krantz

Relaterat i media:

Dn SvD Aftonbladet

Reblog this post [with Zemanta]