Deep Edition utvecklar argumenten om Englas begravning

Jag har starkt motsatt mig SVT:s val att sända Englas begravning på pingstafton.

Det ser ut att finnas ett stort stöd för denna linje och en som på ett utomordenligt sätt utvecklar tankegångarna kring detta är Niclas på Deep Edition som med olika infallsvinklar belyser problematiken:

Det som SVT valt att bejaka är en förfrågan från Englas egna anhöriga.
Tyvärr verkar inte SVT någon som helst kunskap om sorg. När man jobbar
med sorgearbete ser man klart fyra faser: chockfasen, då den anhöriga
inte tror det är sant det som hänt. Reaktionsfasen, då den anhöriga
reagerar eftersom man inser att det som hänt är sant. Bearbetningsfasen
kommer efter det (oftast börjar den någon gång efter begravningen) då
man börjar att hantera det som hänt på ett något mer rationellt sätt
och nyorienteringsfasen innebär att man kan börja att leva vidare. De
två första faserna är inte rationella, det är då människor gör och
säger saker som inte har någon som helst logisk förklaring och de gör
val som inte bygger på någon som helst eftertanke. Helt enkelt: de vet inte vad de gör.

Läs hela inlägget här.

Relaterat:

Linda Skugge, Johan Ingerö

Svd Dn

Andra bloggar om: , , , , , Intressant.se