Tilltagande kristdemokratisk desperation

Opinionen för kristdemokraterna är skakig, även om den dagsaktuella undersökningen visar en liten uppgång, och detta är något som ser ut att smitta av sig på en rad märkliga förslag .

Bara de senaste dagarna har vi först fått förslaget om 30 dagars föräldraledighet att spara för sina tonåringar och idag av förslaget om en omställningspeng för att den som är arbetslös ska kunna välja vilken arbetsförmedling som ska tilldelas resurserna för den enskilda individen.

Tanken att en arbetslös ska få en så bra hjälp som möjligt från arbetsförmedligen är säkert god, men kraven på kvalitén i arbetet att förmedla jobb till arbetslösa ska ställas på varje förmedlingskontor.

Jag är alldeles övertygad om att det arbetslöse har, eller i alla fall borde ha, betydligt viktigare saker att ta beslut om än vilket av de statliga arbetsförmedlingskontoren som är bäst.

När det gäller möjligheten att kunna spara 30 av de 480 föräldradagarna till sina barn blir tonåringar är knappast något som vänder på skutan i relationen till sina 15-åringar. Det låter mer som en möjlighet att plocka ut lite extra semester tillsammans med sin tonåring.

Använd de dagar som tilldelas de båda föräldrarna för att ge barnen en så bra och trygg start i livet som möjligt istället. Vad som sedan sker 15 år senare kan knappast vara någonting som ska kalkyleras med redan från början.

Relaterat:

Svd Dn Svd Aftonbladet

Andra bloggar om: , , , , , , Intressant.se