Feministiskt Initiativ har rätt till sina pengar

Jag kan ha åsikter om hur bidrag och stöd av olika slag hanteras i vårt samhälle, men rätt ska vara rätt och i fallet Feministiskt Initiativ, och deras etableringsstöd, finns det formellt inte några fel gjorda. Läs gärna Tiarafeministens inlägg som återger det pressmeddelande som gick ut förra våren.

Men även om det formellt sett är helt i sin ordning hur de kommer över 400 000 kronor ena året, baserat på att man inte har för avsikt att ställa upp i val, för att i januari nästföljande år, i princip så snart det är möjligt, meddela att de visst ska ställa upp i EU-valet 2009 och riksdagsvalet 2010, så är det ändå ett fixande och trixande.

De visste givetvis i början av 2007 att de inte behövde bestämma sig för framtida val utan tog istället ett aktivt beslut, där den ekonomiska situationen var ett argument, att avvakta till en extrakongress 2008 med beslut om framtida val.

Utbetalare av de 400 000 kronorna borde självfallet ha insett att det inte fanns något val som Feministiskt Initiativ kunde ställa upp i under 2007, utan att det var aktuellt först 2009/2010, och låtit Feministiskt Initiativ bli återbetalningsskyldiga om beslut om valdeltagande kom under 2008. Men så enkelt fungerar det inte.

Nu har man på ett smart sätt både erhållit 400 000 kronor och bestämt sig för att ställa upp i de där kommande valen och detta är något som vi inte i första hand ska lasta Feministiskt Initiativ för. Istället ska vi ifrågasätta på vilka grunder den här typen av stöd och bidrag betalas ut.

Relaterat:

Dn Svd

Tiarafeministen

 

Andra bloggar om: , , , , , Intressant.se