Kristdemokratiska mörkermäns uppblåsta oro

Sju kristdemokratiska riksdagsledamöter protesterar öppet mot Göran Hägglunds förslag till aborträtt för utländska kvinnor.

I SvD skriver de bland annat att "genom dagens beslut kommer antalet aborter som utförs i vårt land att
öka ytterligare, då kvinnor från världens alla länder tillåts göra
abort här utan att detta först prövats av Socialstyrelsen.


Det är denna utökning av aborträtten vi motsätter oss, även om det i
debatten ibland tyckts som om vi vill förbjuda alla aborter – vilket
det aldrig har varit fråga om."

En av de som står bakom denna debattartikel är Mikael Oscarsson, som på kristdemokraternas riksting förespråkade kraftiga regleringar i dagens abortlagstiftning.

Han är också är grundaren till föreningen JA till Livet, en organisation där den nuvarande ordföranden Tomas Seidal 2005 uttryckte sig så här:

"…det finns ett annat viktigt tilläggskriterium, invävt i själva
indikationen för "social abort", nämligen att föräldrarna inte önskar
barnet. Ett önskat barn räknas givetvis som en fullvärdig människa
redan när graviditeten är ett faktum. Ett barn som befinner sig i
livmodern hos en kvinna som önskar sitt barn har ett helt och odelbart
människovärde. Ett barn som befinner sig i livmodern hos en kvinna som
inte planerat eller önskat barn har inget människovärde alls. […] Slutsatserna av detta blir att mänskligt liv har ett värde om det är
önskat, oavsett tidpunkt (strikt juridiskt dock endast efter utgången
av vecka 18 i livet), eller om det är äldre än arton veckor, oavsett om
det är önskat eller ej. Tidpunkten och hur önskad man är kommer alltså
att bli kriterier för att kunna betraktas som människa. Betraktat på
detta vis blir den syn på människovärdet som abortlagen uttrycker
intellektuellt sett synnerligen svårsmält.

Den dag är kanske inte långt borta när till exempel svårt psykiskt
sjuka kommer att utpekas som objekt lämpliga för avlivning.
Fosterdiagnostiken, som i sin sämsta form letar efter fel hos det
väntade barnet, har mäktiga förespråkare som utan tvivel kommer att
märkas alltmer i debatten. Forskningen på embryonala stamceller utgör
ett allvarligt övertramp på principen att en människa aldrig ska offras
för att andra människors intressen ska gagnas.

[…]

När vi talar om hoten mot människovärdet i vår tid, som alltså har
stora likheter med nazisternas framfart, framträder några uppenbara
gemensamma nämnare. Som redan beskrivits handlar det först och främst
om föreställningen att det finns människor som inte bör få leva. Man kan
förneka dem deras människovärde – eller i nyttoetiska termer förklara
dem oönskade eller skadliga för den allmänna nyttan. Därav följer
åsikten att man får eller rent av bör göra sig av med dessa människor
och ibland använder man då inte alls termen "människa"."

Inte nog med att vi har att göra med ett gäng ultrakonservativa abortmotståndare. Dessutom är det en grupp människor där ordföranden i deras intresseorganisation jämställer abort med nazisternas framfart och att stamcellsforskning handlar om att en människa offras för att andra människor ska gagnas.

Dagens uppblåsta oro, från dessa kristdemokratiska mörkermän, för att Sverige ska bli landet som tar emot kvinnor på abortcharter är bara en del i deras strategiska plan att ge oss dåligt samvete för vår medmänsklighet för kvinnors rättighet, i Sverige och i andra länder med abortförbud som resulterar i illegala aborter istället.

Relaterat:

Svd

 

Andra bloggar om: , , , , , , Intressant.se