För ungarnas skull

"Det här är inte för Jan Björklunds skull, utan det är för ungarnas skull."

Ja, det var väl tur att Mona Sahlin vill föra en utbildningspolitik som är för barnens bästa, men oj vad jag har svårt för hennes sätt att uttrycka sig!

För "ungarnas skull" i Monas värld handlar om att gå med på betyg från sjätte klass. I övrigt är inriktningen på skolpolitiken "Tydliga mål, systematisk uppföljning och höga förväntningar".

Hade jag inte vetat bättre skulle det ha kunnat varit hämtat direkt från folkpartiet och om också innebörden i Mona Sahlins budskap blir vad orden säger, en ny inriktning och med en blocköverskridande överenskommelse som inte påverkas av regeringsskiften.

Sedan spelar det inte någon roll hur tydliga mål och höga förväntningar som sätts upp i skolan om inte den tredje delen i socialdemokraternas fundament, den systematiska uppföljningen, finns och fungerar.

Där krävs det stora resurser för att kunna fånga upp och hjälpa alla de barn som inte glider igenom på ett bra sätt, något som Jan Björklund uppmanade landets kommuner att noga tänka igenom redan för knappt ett år sedan:

"Jag vill därför uppmana Sveriges kommuner att
långsiktigt fundera på att förskjuta tyngdpunkten i de ekonomiska
satsningarna på skolväsendet. På sikt bedömer jag att en större del av
stödinsatserna bör ske i grundskolans tidigaste år, i stället för att
som i dag vara koncentrerade till gymnasiets individuella program."

Jag tror inte att det räcker med att uppmana
landets kommuner. Det måste finnas en statlig garanti att alla elever
som så behöver också får den stödundervisning som krävs för att komma
tillrätta med de brister som visas i det nationella proven.

Relaterat:

Svd Aftonbladet Dn sydsvenskan.se

 

Andra bloggar om: , , , , , ,