Krafttag mot religiös undervisning i statens namn

Äntligen sker det något med den totalt idiotiska företeelsen där den ena knäppgöken efter den andra har kunnat starta friskolar med en religiös bas.

Jan Björklund och regeringen säger att "all undervisning ska vara rensad från konfessionella beståndsdelar. Det
handlar inte om något slut för vanlig religionskunskap. Men det innebär
att en biologilärare inte kommer att få presentera Bibelns
skapelseberättelse som en teori vid sidan om evolutionsläran."


Livets ordare, Plymouthbröder och en rad andra organisationer med egna skolor får nu antingen förändra sin undervisning, vilket inte är troligt att de gör, eller låta sina barn insupa lite mer av verkligheten i en riktig skola med ett perspektiv påkopplat.


Att detta inte redan varit linjen i vårt land är bara beklämmande. Förändringen som nu sker är i första hand till för att våra barn inte ska gödas och indoktrineras med ett ensidigt budskap på religiös grund redan från första dagen i skolan.

Vad barnen och deras föräldrar sedan hittar på utanför skoltid är, så länge de håller sig inom lagens ramar,upp till dom att avgöra. Men det ska inte i statens namn kunna präntas in ett budskap som i förlängningen mycket väl kan skapa ren religiös fundamentalism i olika riktningar.

Förändringen är kraftfull och bra. Att Mona Sahlin dessutom i förra veckan uttryckte sitt gillande till skärpta regler är givetvis en fördel så att vi inte riskerar en återgång efter ett eventuellt regeringsskifte 2010.

Relaterat:

Blogge Bloggelito 1, 2

Dn

Svd

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , Intressant.se