Gå ur Svenska Kyrkan nu!

För alla er som fortfarande inte kommit till skott och meddelat Svenska kyrkan att ni inte längre vill vara medlem i deras förening, så börjar det nu brännas.

Senast den sista oktober måste ni via er församling, ha skickat in och bekräftat ert utträde för att inte även nästa år tvingas betala medlemsavgiften.

Jag skrev ett inlägg om detta i slutet av maj när det pågick en diskussion om att bland annat Fredrik Reinfeldt inte är medlem. Detta inlägg lästes av Ulrika Nylén, kommunikationsstrateg vid Strängnäs stift, vilket ledde till att hon ville få med mina åsikter i septembernumret av deras tidning Portalen.

Nu har jag fått en pdf-fil med denna tidning där bland annat intervjun med mig finns med:

– Jag är alldeles övertygad om att om fler bara fick tummen ur vagnen skulle siffran över andelen medlemmar i Svenska kyrkan ligga betydligt mycket lägre än de 75% som nu är fallet, menar Fredric Kjellberg som driver nätbloggen ”Signerat Kjellberg”. Han anser att fler borde spara de dryga 2000 kr som medlemskapet kostar och istället gå med i en förening man sympatiserar med eller bara ha allmänt kul för pengarna.

Fredric är ateist och lämnade Svenska kyrkan redan i mitten av 90-talet.
    – Huvudorsaken var att jag då inte kände, och inte heller nu, någon anledning att vara medlem i en organisation som inte ger mig något väsentligt. I och med detta ansåg jag också att det principiellt skulle vara mycket märkligt att fortsätta vara medlem, och fortsätta betala ”medlemsavgift” till något för mig är mer eller mindre ointressant, säger Fredric.

Under sin tidiga uppväxt gick Fredric i söndagsskola. Skolavslutningarna i låg- och mellanstadiet var i kyrkan. Han konfirmerades, men mest på grund av att ”alla andra” gjorde det och för att hans föräldrar tyckte att det var något man skulle göra.
    – All denna kontakt under mina första 25 år, som säkert varit helt normal för de flesta i min ålder, har inte på något vis varit en börda för mig, men det har inte heller givit mig
något speciellt som gjorde mig mer intresserad och fäst vid Svenska kyrkan, menar Fredric.

Färre riksdagsmän än befolkningen i stort är medlemmar i Svenska kyrkan. Det var anledningen till att Fredric Kjellberg tog upp ämnet på sin blogg. En stor del av befolkningen
har ännu inte fått ändan ur vagnen, anser Fredric. En av bloggens läsare, Gustaf, håller med:
    – Att lathet är en stor orsak till att en stor majoritet är kvar i Svenska kyrkan är inte direkt konstigt, att gå ur är faktiskt inte särskilt smidigt och dessutom ingenting som man direktgår runt och tänker på. Jag har gått ur relativt nyligen, men beslutet tog jag för länge sedan. Anledningen var helt enkelt att det aldrig blivit av.

Och som sagt – glöm nu inte att begära utträde ur kyrkan före sista oktober!

Uppdatering 071003:

I en kommentar tipsar Anders Gardebring om den sajt som han och hans sambo knåpat ihop i syfte att göra det så enkelt som möjligt att gå ur Svenska kyrkan. Gå in på Uturkyrkan_small

Relaterat:

"Fler borde rata Svenska kyrkan" Mitt inlägg som var upphov till intervjun

Artikeln i Portalen som pdf

Andra bloggar om: , , , , Intressant.se