De fattiga stackarna får ekonomisk lättnad

Det är lätt att sitta med sin raljerande vänsterpenna för att leta, leta, leta efter den del av ett regeringsförslag som är negativ och därefter kalla det för känslokallt.

För några dagar sedan skedde detta med regeringens reform av sjukförsäkringen. Den där det fanns en rad med positiva förändringar för att undvika långa och i grunden passiviserande sjukskrivningar.

Idag nås vi av beskedet att de som är arbetslösa och sjuka slipper den höjda a-kasseavgiften. Ett steg tillbaka av regeringen som har sett det orimliga i hur det nu ser ut.

Denna positiva nyhet, för den grupp människor som många säger sig värna om, får inte speciellt stort utrymme i den svenska bloggosfären.

Den artikel i SvD, som beskriver denna förändring, är länkad av en enda blogg.

Det är givetvis så att reformeringen som ska ske av sjukförsäkringen påverkar oändligt många fler än de antal arbetslösa, som också är sjuka, och som får en positiv förändring. Men att detta ändå inte uppmärksammas av mer än en futtig vänsterbloggare är ytterst märkligt.

Är det så att den grupp utsatta människor,  som man säger sig värna om,  bara är intressant att skriva om när alliansregeringen på någon punkt genomför en försämring?

Den blinda stoltheten förhindrar en kort kommentar när någonting positivt genomförs av vår känslokalla regering.

Aktuella länkar:

Svd1

Svd2

Dn

Andra bloggar om: , , , , , , Intressant.se