Vad har barnen med äktenskapet att göra?

Hann inte att varken läsa eller blogga igår. När jag nu slår på datorn ser jag att en debattartikel i DN var bloggosfärens stora ämne igår.

Alf Svensson, Torbjörn Fälldin och ytterligare ett antal riksdagsmän vill slå vakt om äktenskapet i dess nuvarande form och konstatera att det är ett biologiskt faktum att homoäktenskap är fel.

Det radas upp argument av det gammalmodiga slaget som propaganda för deras syn på saken. Alla argument handlar om att bara hetrosexuella ska få ingå äktenskap och i samband med många av alla dessa argument använder de barnen som en murbräcka.

Av någon anledning är man missnöjda med den svenske enamnsutredaren Hans Regnér. Istället hänvisar man till en fransk utredning som bättre passar de egna syftena.

"Det faktum att äktenskapet
syftar till att säkerställa att livet förs vidare till nya generationer
rättfärdigar också att det är förbehållet par som kan bidra till denna
reproduktion. Någon diskriminering handlar det inte om eftersom
samkönade pars situation är annorlunda, vilket motiverar en annan
juridisk behandling."

Jag har egentligen bara några frågor/reflektioner till den trögtänkande gruppen debattörer och deras anhängare:

Var i historien finns bevisen för att äktenskapet i sig är något som är bra för våra barn? (Jag visste faktiskt inte ens att jag hade en moralisk plikt att skaffa barna när jag gifte mig).

Hur totalt blockerad är inte tron på att äktenskapet är något som säkerställer att livet förs vidare!

Deras syn är ingenting annat än moraliska pekpinnar hämtade från en tid en gång för länge sedan utan förankring i hur vårt samhälle ser ut idag.

Aktuella länkar:

Dn

Blogge Bloggelito

Magnus Ljungkvist

Andra bloggar om: , , , , , , , Intressant.se