Installera vattenmätare i alla lägenheter

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, mäter på uppdrag av Energimyndigheten hur vattenförbrukningen ser ut i olika hushåll.

Det sker i fyra villor och fyra lägenheter i Stockholmsområdet och de preliminära resultatet visar en mycket stor skillnad mellan åtgången i de olika boendena.

Vatten_2

En person som bor i villa gör åt 56 liter vatten om dagen, varav 31 är varmvatten. Och en person boendes i lägenhet förbrukar 82 liter om dagen, varav 50 liter är varmvatten.

Den som bor i lägenhet gör alltså totalt åt drygt 30% mer vatten än den i villa. Sett enbart till varmvattnet är skillnaden 38%.

Min slutsats är att det omedelbart skulle sättas in vattenmätare i varje enskild lägenhet i landet.

Hur många uppvärmda miljoner liter vatten skulle vi inte spara i vårt land om alla i lägenheter fick betala för sin egen faktiska förbrukning precis som vi i egna hus får göra?

Andra bloggar om: , , , , , , , Intressant.se