Riskkapitalets rätta ansikte?

Jag kommer ihåg en radiointervju med Christer GardellCevian Capital från någon gång i vintras när han satt och briljerade över sitt bolags arbetssätt där sekretessen var ytterst viktigt.

Det handlade om värsta spionmanéren när han beskrev hur de skedde vilseledande manövrar och kontroller av deras kontor för att undvika avlyssning. Det var av största vikt att ingen utomstående i förväg hade vetskap om vilket bolag Cevian aktivt skulle intressera sig för härnäst.

Intervjun handlade också om att ta udden av den kritik som har framförts om att Cevian går in i bolag för att rumstera om och så snabbt som möjligt frigöra kapital för kortsiktiga vinster i eget intresse.

Av denna anledning är det nu ganska ironiskt att den som nu pekas ut som hjärnan i den insideraffär som ekobrottsmyndigheten just nu nystar upp är en person som varit med på Cevian Capital från starten 2003.

Gardells ansträngningar att hålla utomstående ovetande om företagets ambitioner verkar nu alltså delvis ha varit förgäves. Förtroendet för den egna personalen har varit för stor och Cevian riskerar att tappa förtroende hos befintliga och potentiellt nya kunder.

Även om Christer Gardell svär sig fri och säger att detta handlar om en enskild individs handlande så kommer det oavsett detta att finnas en betydligt större misstänksamhet mot Cevian i fortsättningen.

Som vanligt när något oväntat spelas upp inför öppen ridå så är de flesta helt oförstående till att personen ifråga agerat som misstankarna säger. Det är också lätt att prata om att den anställde har brutit mot företagets etik och moral om han handlat så som anklagelserna säger, men frågan som måste ställas är om den här typen av agerande från en av Cevians främsta företrädare kan ske helt isolerat från alla andra på bolaget?

Jag tycker att kaxighet är en viktig egenskap i rätta proportioner, men
det kan även bli en stor belastning om det visar sig att det inte finns
täckning för den i verkligheten. Detta är något som nu riskerar att drabba Christer Gardell och hans Cevian Capital.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , Intressant.se