Svenskt Näringsliv läggar näsan i blöt

Nu räcker det uppenbarligen inte att fack och arbetsgivare är överens om hur ett nytt ska se ut.

Handels och Svensk Handel var överens om ett avtal för 150 000 anställda:

"Avtalet skulle ge löneökningar på 12,6 procent för
branschen under en treårsperiod. I snitt skulle det ge 812 kronor mer
per år under de tre åren. Något mindre det första året, något mer det
sista."

Då går "överdomaren" Svenskt Näringsliv in och säger "fy på er" och underkänner överenskommelsen.

Resultatet blir att Handels varslar om strejk fast att man egentligen inte vill.

Svenskt Näringsliv är uppenbart oroade över att detta avtal ska påverka förhandlingarna inom andra brancher och driva upp nivåerna på högre nivåer än nödvändigt. Oron kan de säkert ha fog för, men att gå in och säga stopp till ett avtal där båda parter är överens om vilka löneökningar som är rimliga inom sitt område är ett mycket märkligt sätt att lägga näsan i blöt alldeles i onödan.

Generellt sett har procentsiffran i sammanhanget inte någon som helst betydelse när andra brancher ska förhandla. Utgångspunkten måste vara hur lönenivåer och andra förutsättningar ser ut inom varje enskilt område.

Handelsanställda är en grupp som tillhör låglåneyrkena och självklart innebär 12,6 procent där inte samma sak som hos en annan yrkesgrupp där genomsnittslönerna ligger 5000 kronor högre som utgångspunkt.

Förhoppningsvis blir det nu inte någon strejk när styrelsen för Svenskt Näringsliv väl har fått ta ställning till alla argument.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , Intressant.se