Räntan fortsätter stiga

Nu börjar det snart att brännas för många låntagare som de senaste åren skuldsatt sig på marginalen.

Riksbanken höjde idag reporäntan för sjunde gången på ett år. Den hamnar nu på 3,25 % jämfört med 1,5 % vid årsskiftet 2005-2006. Översatt i rörlig ränta på bolånemarknaden  så har den under samma period gått från 2,6 % till 3,9 % (sbab)före dagens höjning av reporäntan. Bankvärlden spår att höjningen fortsätter under året och kommer att nå strax över 4%.

"De flesta banker har tidigare gjort bedömningen att räntan
kommer att höjas en eller två gånger till under året och slutar på 3,75
eller 4 procent till årsskiftet. Handelsbanken har gått längst och
spått att räntan slutar på 4,25 procent.

Skulle bankernas
prognoser slå in och räntan stiga till 4 procent så kommer räntan att
ha stigit med 3,5 procent under en tvåårsperiod. För en familj med ett
bolån på 1 miljon kronor innebär det att boendekostnader då har stigit
med 24 504 kronor per år sedan januari 2006."

Även om bedömmare tror att högkonjunkturen kommer att avmattas i lugn takt de närmaste åren så är det nog ändå dags för många hushåll att, om inte oroa sig, så i alla fall se om sitt hus ordentligt för att stå ekonomiskt rustade för betydligt högre boende kostnader när räntan fortsätter stiga och bankernas benägenhet till högre krediter minskar i takt med detta.

Uppdatering:

Magnus skriver om Riksbankens trovärdighet:

"Under de 145 månader som har gått sedan inflationsmålet
formulerades har riksbanken bara lyckats träffa inom målets ram hälften
av tiden. Under 70 månader har inflationstakten legat under
inflationsmålet och i hela 17 månader har Sverige haft deflation."

Mer om detta:

Riksbankens taktik är farlig

Allt fler binder boräntan

Lita inte på Riksbankens prognos

Ekonomer oense om riksbankens prognos

Andra bloggar om: , , , , , , , Intressant.se