Leijonborg på rätt skolväg

Att Folkpartiet är sjävlutnämnda som skolans bästa vänner vet vi sedan tidigare.

Idag visar partiledare Leijonborg också prov på ett genomtänkt förslag för förändringar i gymnasieskolan.

I grunden handlar det om att premiera valen man gör under gymnasieåren efter kunskap på ett helt annat sätt än vad som är fallet idag:

"En hel del av de lokala kurserna har närmast
hobbykaraktär och kräver knappast något pluggande. Dit hör "Manikyr" i
Norrköping, "Vinkunskap" i Göteborg och "Skoterkörkort" i Jokkmokk.
Problemet är att dessa kurser i många fall har samma meritvärde när man
söker till högskolan som C-tyska."

Ett alldeles utmärkt förbättring jämfört med dagens sätt att likställa kurser som inte borde göras.

En annan sak som förändras är det företräde som man idag automatiskt får när man fyllt 25 år och yrkesarbetat i minst 4 år. Automatiken i detta försvinner och istället bedöms den inhämtade kompetensen i relation till vilken utbildning man vill gå.

"Här handlar det alltså om en individuell bedömning
av personens kompetens där man kan titta på för utbildningen relevant
arbetslivserfarenhet, till exempel att ha arbetat som undersköterska
när man söker till sjuksköterskeutbildning. Ålder ska inte spela någon
roll utan samma regler ska gälla för alla."

Detta är säkert i de allra flesta fall en bra förändring. Det den dock innebär är en försämrad möjlighet för den som vill byta yrkesinriktning helt och inte har den relevanta erfarenheten som krävs.

I övrigt ligger det allra största fokuset på att språk och matematik ska löna sig att plugga:

"Sverige behöver fler som har läst språk och matematik. Därför vill vi
göra det obligatoriskt med godkända betyg i engelska, matematik och
svenska för att överhuvudtaget komma in på högre utbildning."

Det finns ett annat viktigt påpekande som Blogge Bloggelito har uppmärksammat:

"En konsekvens av Leijonborgs resonemang är förstås att betyg kommer att spela en större roll tidigare i skolan, även om det inte sägs rakt ut här. Ty de som tidigt lägger ner arbete i skolan kommer att premieras i detta system, och att då inte ha en premieringsfunktion som betyg redan på ett tidigt stadium kommer att ha en utslagningseffekt på elever som inte är riktigt medvetna om de senare premiepoängen."

Självfallet bör förutsättningarna som gäller i gymnasieskolan även spegla av sig på den undervisning och de betyg som ges i högstadiet så att alla i ett så tidigt skede som möjligt går in med rätt förutsättningar i sin skolgång.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , Intressant.se