Budgivningens dilemma

Efter gårdagens fällande dom mot en mäklare som använt sig av lockpriser uttalar sig idag fastighetsmäklarfirman Notar.

"
Vi går ut med de priser som säljaren accepterar. För
oss spelar det ingen roll om det blir budgivning, det viktigaste är att
det blir sålt."

Jo, självklart ska säljaren acceptera det bud som mäklaren annonserar ut. Men frågan är hur mäklaren lyckas motivera en säljare att gå ut med ett för området mycket lågt pris på fastigheten.

Jag är alldeles övertygad om att de flesta säljare idag är väl medvetna om vad det potentiella värdet på deras fastighet är. Om utgångspriset då alldeles uppenbarligen sätts 20-30-40% under detta troliga värde så handlar det självfallet om en överenskommelse mellan säljare och mäklare att "vi går ut med ett lågt pris för att locka många spekulanter. Ert hus kommer att säljas betydligt dyrare."

DN skriver vidare om olika typer av försäljningsmetoder:

"Notars ledning har diskuterat alternativa vägar att
gå. Företaget har tagit hjälp av experter på KTH för att titta på olika
prissättningsmodeller, som bindande eller fasta bud.

– Men som
det ser ut just nu anser vi att budgivning är den bästa lösningen. För
att få ut högsta möjliga pris för våra säljare och för att hitta rätt
köpare,
säger Jonas Lindell."

Budgivning är den bästa lösningen för säljare och mäklare som vill tjäna så mycket pengar som möjligt, inget ont i detta. Men om man istället sätter sig in i köparens situation, så som även mäklaren ska göra, så innebär en budgivning från ett allt för lågt utgångsläge en alldeles uppenbar risk för just det som gårdagens dom gäller.

Köpare lockas gå med i denna budgivning eftersom utgångspriset ligger inom deras ekonomiska ramar. Man dras med i en hetsig hantering som kan innebära att man antingen köper ett hus för betydligt mer pengar än vad man på förhand tänkt sig eller så har man varit med och trissat upp priset för någon annan som står som budgivningens segrare.

Hos de flesta mäklarfirmor finns idag inte något som binder en budgivare till sitt bud förrän kontraktet är påskrivet. Sålla bort alla potentiella köpare som riskerar att lockas med i en budgivning genom att låta varje intressent registrera sig som "budgivare" med skyldighet att, inom vissa ramar, deras bud är bindande.

Detta tillsammans med mer korrekta utgångspriser skulle kunna göra fastighetsaffären till något lite mindre hysteriskt och lite mer moraliskt än idag.

Andra bloggar om: , , , , , , , , Intressant.se