Moderaternas strategi

Att de nya moderaterna var valets stora vinnare vet vi liksom att de tillsammans med sina alliansvänner lyckades slå sossarna på deras egen hemmaplan – arbetsmarknadspolitiken.

Vi vet också att det efter Göran Perssons meddelande om sin avgång har pågått en diskussion om hans efterträdare som mer har handlat om det ovillkorliga i att välja en kvinna än att diskutera vilken färdriktning som partiet behöver för att ta tillbaka initiativet i sina kärnfrågor.

Om detta skriver statsvetare Stig-Björn Ljunggren en läsvärd krönika i dagens Arbetarbladet:

"Socialdemokraterna tycks räkna ganska kallt med
att Alliansen kommer att misslyckas. Men det vore nog klokt att gardera
sig för att de också kan hålla sig kvar vid makten.

Kan det vara så att moderaterna försöker formulera en politisk
linje som motsvarar den som en förnyad socialdemokrati skulle kunna stå
för? Samtidigt som de försöker minska fackets och därmed
socialdemokraternas makt?
[—]

Moderaternas berättelse bör därför granskas
närmare. Och tas på allvar. De har satt som sin uppgift att mobilisera
den enorma potential som finns i utanförskapet. Arbetet ska
återupprättas. Folkets vilja till arbete betraktas som vår främsta
tillgång. Även förtidspensionärer kan uppbådas med rätt metoder.

[—]

Vad moderaterna vill åstadkomma är en vidgning
av arbetarklassbegreppet till att gälla alla som säljer sitt arbete,
vare sig de är LO-arbetare, tjänstemän eller akademiker.

Detta är egentligen en lysande strategi. Den moderata
partiledningen försöker hamra ut den egna politiska tankefiguren till
en politisk vision som laddar hos bredare folklager, de som tidigare
uppfattades som av Gud givna socialdemokratin.

Socialdemokraterna bör därför akta sig så att de inte
tappar bort sin traditionellt starka berättelse om att det är arbetet
som lägger grund för välfärd och social rättvisa. Inte bidrag och
subventioner. Att en hygglig inkomstgaranti också kräver egna initiativ
för att trygga sin försörjning."

Är Mona Sahlin rätt person för att ta denna för socialdemokraterna livsviktiga strid för att återta makten 2010?

Andra bloggar om: , , , , , , Intressant.se