Bloggvärldsbloggens bloggenkät 2006

Jag gör ett undantag och svarar på en av alla förhatliga enkäter om ditten och datten som figurerar i bloggosfären.

Den här som Sigge Eklund på Bloggvärldsbloggen ställt samman har i alla fall viss relevans för mitt bloggande.

1. Hur länge har du
bloggat?

        Sedan i februari 2005

2. Hur såg din bild av
bloggar och bloggare ut, en månad innan du själv
började blogga?

        En dagbok på internet 🙂 Nej, jag hade ingen direkt bild klar för mig vid den tidpunkten.

3. Vilken var den första
blogg du förälskade dig i?

        Lennart Frantzells "Det progressiva USA"

4. Hur känner du inför
dina första blogginlägg, när du såhär i
efterhand läser dem?

        Det känns en aning krystat och forserat.

5. Hur många bloggar
återvänder du till regelbundet, som
läsare?

        30-40 olika med mer eller mindre stor regelbundenhet.

6. Av de bloggar du läser,
hur många procent är dagboksbloggar och hur många
är ämnesbloggar (t ex teknikbloggar, modebloggar,
politiska bloggar)?

        70% politik/samhälle 20% teknik 10% övriga typer av bloggar

7. Nämn en bloggare (obs:
länka) som verkar väldigt olik dig, vars blogg du tycker
om.

        Bengt Båvegård och hans blogg "Frihetens vingar"

8. Nämn en bloggare (obs:
länka) som verkar väldigt lik dig, vars blogg du tycker
om.

        Pass

9. Vad tycker dina närmaste
om att du bloggar?

       De som säger någonting smickrar mig med att jag är duktig…

10. Tycker folk som känner
dig att du är dig själv i din blogg?

        Vet inte. Jag hoppas att det lyser igenom så mycket som möjligt av engagemang och ironi.

11. Har du hittat en fungerande
gräns för hur privat du vill vara i din blogg, eller
tänjs den gränsen hela tiden?

       Det är en svår balans i vissa stycken, men jag har inte några större problem med det.

12. Nämn några saker
som du aldrig bloggar om, och varför.

       Saker som berör andra i min omgivning som inte ska utsättas i onödan.

13. I vilken utsträckning
bloggar du för att få bekräftelse, tror
du?

        En liten gnutta kanske, men mest för att förmedla mina tankar och åsikter

14. Tror du att man kan lära
känna en person genom att läsa hennes/hans
blogg?

       Inte enbart genom bloggen.

15. Har du träffat folk IRL
(in real life) efter att ha fått kontakt med dem via bloggen?
I sådana fall: Var de som du trodde att de skulle vara, eller
blev du förvånad?

        Nej.

16. Tror du att det kan vara
skadligt för vissa personer att blogga?

        Det tror jag definitivt. Inte bara för deras egen del, utan mest för andra.

17. Har du någonsin blivit
sårad av någonting som skrivits till/om dig i
kommentarer eller i andra bloggar? Och i sådana fall: Hur har
du hanterat detta?

       Nej.

18. Har du själv skrivit
saker du ångrar i din egen eller andras
bloggar?

        Det har tyvärr hänt några gånger.

19. Hur ser bloggandets nackdelar
ut, för dig?

       Perioderna när idéerna är slut och man känner pressen att skriva ändå.

20. Tror du att du fortfarande
bloggar om två år? I sådana fall: Tror du att
ditt bloggande har förändrats då?

        Det gör jag definitivt, men kanske uppdelat i flera olika ämnesbloggar.

21. Tror du att bloggarna har
(eller kommer att ha) någon inverkan på vår
kultur, eller är de en grupp människor som mest
påverkar varandra?

        Inte i någon större utsträckning.

22. Avslutningsvis 1: Kan du
sammanfatta kort vad ditt bloggskrivande har betytt för
dig?

        En möjlighet att förmedla mina tankar och åsikter.

23. Avslutningsvis 2: Kan du
sammanfatta kort vad bloggläsandet har betytt för
dig?

        Vidgade vyer med nya egna tankar som resultat.

24. Nämn 5 bloggare som du vill ska svara på
enkäten

Emma, Per-Olof, Bengt, Lennart och Linda

Bloggar.se: , , ,