Kortsiktigt vinstintresse från Gardell

Det är lätt för Christer Gardell och hans Cevian att sitta i sin stol och påstå att han vill det bästa för alla de företag där han går in och rumsterar om.

Det handlar i grund och botten inte om någonting annat än ett kortsiktigt ägande med ett kraftigt vinstintresse för egen vinning innan han lämnar skutan igen x-antal miljoner rikare.

Christer Gardells benämning är riskkapitalist. Innebörden i det är för mig en kapitalstark person/företag som är beredd att satsa kapital med ett huvudsyfte att bygga upp ett nytt eller förändra ett befintligt företag till  någonting starkt med ett långsiktigt perspektiv.

Christer Gardell är inte en riskkapitalist med min innebörd. Han är istället en risk för företagens långsiktiga existens och välmående. Det är en kall och osmaklig sida av kapitalismen i Sverige 2006.

Svenska bloggar om: , , , , , , ,

Bloggportalen Intressant.se