Ångerfulla alliansväljare

När nu den nya regeringens politik succesivt presenteras och visar sig stämma mycket väl överens med vad som sas i valrörelsen så är det uppenbarligen många som reagerar.

Att de som inte röstade på alliansen är upprörda över exempelvis höjningarna i a-kassan har jag förståelse för. Men även många människor som röstade på alliansen är upprörda och ångrar sig.

Budskapet om vad som skulle ske med a-kasseavgiften var så vitt jag kan konstatera alldeles glasklart.

Om inte en lagd röst i ett riksdagsval är mer genomtänkt och grundad i kunskap om vad den innebär än vad som nu verkar vara fallet så är det både beklämmande och oroande.

Det var inte "Idol 2006" som valet gällde. Det handlade om hur vårt land ska regeras i 4 år.

Svenska bloggar om: , , , , , , ,

Bloggportalen Intressant.se