Attendo kickas efter vanskötsel

För en knapp månad sedan hörde vi om 83-årige Per Klang som avled på äldreboendet Rondellen i Uppsala  som drivs av Attendo Care.

Nu har Uppsala kommun utrett saken och kommit fram till att "bristerna på Rondellen varit så stora att
Attendo Care inte ska få driva Rondellen i fortsättningen. Men att
mannen vanvårdats så som de anhöriga påstått har man inte funnit belägg
för."
Utredningen konstaterar också att "
Attendo Care bland annat brustit när det gäller
verksamhetens ledning, rutiner och stöd till personalen. Den medicinska
och sociala dokumentationen har inte heller fungerat som det ska."

Det som inte framgår är vilket ansvar uppdragsgivaren själv, dvs Uppsala Kommun, tar för hur Attendos skötsel sett ut.

Just denna fråga, om uppdragsgivarens ansvar, var något jag tog upp redan för en månad sedan:

"Det är lätt att skylla all vanvård på privata Attendo Care och deras
kollegor för att de "bara" bedriver vård för att tjäna pengar. Det som
jag tror är viktigt att fokusera på när något sånt här händer ännu en
gång är det ansvar som finns hos uppdragsgivaren.

För oavsett om verksamheten bedrivs i privat regi på Kronparksgården  i Uppsala eller i kommunal regi på Milstolpen i Borås så finns en uppdragsgivare som ska kontrollera och granska att verksamheten bedrivs på det sätt som är meningen.

Det handlar alltså i grunden inte om vem som utför vården, och till
vilken kostnad detta sker, utan om att ansvarig kommun kontrollerar att
kvaliten på vården efterlevs."

I alla hast har man nu gjort en utredning på förekommen anledning, men
frågan är:

  1. När man annars skulle utfört den tillsyn av Attendos
    verksamhet som uppdragsgivaren logiskt sett ska göra.
  2. Hur tillsynen av Uppsala kommuns alla andra äldreboenden sker?

Jag har ställt dessa två frågor till Jonny Husén (s), ordförande i äldrenämnden i Uppsala kommun och återkommer med svar på hur planen ser ut för deras tillsyn, både för privat och kommunalt drivna boenden.

Svenska bloggar om: , , , , , , ,

Bloggportalen Intressant.se