Systemskifte

Efter valet känner LO oro över ett systemskifte med införandet av en ny låglönemarknad i Sverige. Wanja Lundby-Wedin intar en annan position nu än tidigare. Precis som socialdemokraterna hamnar även LO i opposition helt plötsligt, något som de är lika lite vana vid som partiet de "tillhör".

Platsen i verkställande utskottet hos socialdemokraterna finns kvar, men värdet av den är starkt devalverad nu när den inte längre är en röst rakt in i regeringskansliet. Och när Wanja Lundby-Wedin pratar om låglönemarknad så är det just den centrala positionen och det täta samarbetet med regeringen som har gjort att Kommunals alla medlemmar fortfarande tillhör en låglönegrupp. Detta gör de i betydligt högre utsträckning än vad som förmodligen hade varit fallet om inte regeringens påtryckningar via LO hade fått Ylva Thörn att blåsa av sina båda strejker i förtid med blårök i lönekuvertet som resultat för medlemmarna.

Innan oron om framtiden stiger till för stora proportioner så borde LO se till att städa framför egen dörr.

I fredagens DN skriver Wanja Lundby-Wedin så här om den kommande avtalsrörelsen:

"Det finns bland många en stark förhoppning om att
vårens avtalsrörelse ska bli starten på en period där löneskillnaderna
börjar minska i stället för att fortsätta öka. På det området känner vi
en oro för att regeringens aviserade åtgärder är början på ett mer
smygande systemskifte för att etablera en ny låglönemarknad i Sverige.
Det är något som står i direkt motsättning med våra strävande att
minska löneskillnaderna. Om dessa fördelningskonflikter
förvärras av en omfattande osäkerhet om hur löntagarnas trygghet
påverkas av politiska beslut, kan det bli mycket svårt att sluta
stabila löneavtal på arbetsmarknaden. Förutsägbarhet och stabilitet är
nödvändiga förutsättningar för lugna förhandlingar."

Hur kommer det sig då att LO och en socialdemokratisk regering under de senaste 10 åren av reallöneökningar och en stadigt bättre ekonomi i landet inte har lyckats utjämna de orättvisor som finns?

Om Wanja Lundby-Wedin med stabila löneavtal menar när hon och Göran Persson i sina egna rundabordsförhandlingar har bestämt vilken nivå som är acceptabel så har vi haft en oerhörd stabilitet de senaste 10 åren. Om man vill uppnå en utjämning av löneskillnaderna för exempelvis lågavlönade kommunalanställda så kan inte LO gå i regeringens ledband, och det verkar inte heller som om Wanja Lundby-Wedin har tänkt att gå i Reinfeldts ledband.

Det har alltid sagts att regeringen inte ska lägga sig i avtalsförhandlingar om nya löner. När de haft möjligheten har de i praktiken alltid gjort det på något sätt.

Låt oss se vad som händer nästa gång Kommunal ska löneförhandla utan att tvingas upp i farbror Perssons knä för att kompromissa.

Ett systemskifte för alla lågavlönade kvinnor i kommuner och landsting.

Svenska bloggar om: , , , , , ,

Bloggportalen Intressant.se