Välkomna pengar till psykvården

Lars Leijonborg vill satsa större resurser på de psykiskt sjuka i vårt samhälle.

Det handlar närmare bestämt om ytterligare 1 miljard utöver vad alliansen sedan tidigare kommit överens om efter en valvinst 17 september.

Det här är bra av två anledningar. För det första säger Leijonborg att den psykiatrireform som Folkpartiet var med och drev igenom på 90-talet har misslyckats. Vi visste det redan, men nu erkänner också Leijonborg att det är så.

"Ingen önskar de gamla mentalsjukhusen tillbaka, men neddragningen
av antalet sjukvårdsplatser från ca 30 000 till under 5 000 gick för
långt. Att avskaffa ”försöksutskrivning”, som var ett tvångsinslag i
öppenvården, var olyckligt."

Det andra är det det mest självklara. Vi kan inte låta psykiskt sjuka människor skada både sig själva och andra på grund av för dåliga resurser och för slapp hantering inom den psykiatriska vården.

Bara under den senaste mandatperioden har vi ett otal händelser som har slutat i tragedier på grund av att psykiskt sjuka personer inte fått den vård de uppenbarligen borde haft.

Mordet på Anna Lindh är det tydligaste exemplet på detta, men även ett antal uppseendeväckande våldsdåd mot barn visar det uppenbara behovet.

Läs hela rapporten "En ny start för svensk psykiatri" här.

Svenska bloggar om: , , , , , , , ,

Bloggportalen Intressant.se