JO tror inte på Lars Danielsson

Justitieombudsmannen har nu lagt fram sina slutsatser om statssekreterare Lars Danielssons förehavanden i samband med tsunamin julen 2004.

Det är en skarp kritik där JO inte kunnat bevisa felaktigheter, men där Danielssons uppgifter mycket starkt ifrågasätts.

Om telefonsamtalen till Hans Dahlgren:

"Inga andra omständigheter än Lars Danielssons egna uppgifter talar för att samtalen har ägt rum."

Om att samtalen enligt Danielsson skulle sakna "operativ betydelse" för regeringens sätt att hantera situationen:

"Jag kan inte förstå annat än att vilken information som lämnas till
regeringschefen om Regeringskansliets förmåga att agera i ett inledande
skede av en krissituation måste vara av stor betydelse för vilka
åtgärder som denne och regeringen finner nödvändiga att vidta."

Om Danielssons val att enbart redovisa minnesbilder av telefonsamtalen under utfrågningen av kommissionen:

"Det borde ha varit möjligt för honom att lämna klarare besked, inte
minst med tanke på att utfrågningen ägde rum endast drygt två månader
efter det att katastrofen inträffat."

"Jag tvingas konstatera att de förklaringar som L.D. lämnat rörande
telefonsamtalen inte är övertygande, särskilt mot bakgrund av hans nyss
nämnda uppenbara ovilja eller oförmåga att bidra till ett klarläggande."

Avslutande kommentar från JO:

"Jag kan visserligen inte med stöd av utredningen göra gällande att Lars Danielsson uppsåtligen inför kommissionen eller mig har lämnat felaktiga upplysningar. Lars Danielsson förtjänar emellertid likväl kritik för bristande noggrannhet under kommissionens utfrågning samt, framför allt, för sin underlåtenhet
att lämna de ytterligare besked som kommissionens ordförande därefter
begärde och för att han därigenom försvårat den granskning som
Katastrofkommissionen hade till uppgift att genomföra."

Mitt konstaterande är kort och gott att Danielsson är en av de där slingerormarna som socialdemokraterna skulle må betydligt mycket bättre utan.

Danielsson själv kommer förmodligen inte att kommentera JO:s rapport. Han har enligt uppgift ännu en gång förlängt sin semester som verkar vara obegränsad.

Svenska bloggar om: , , , , , , , ,

Bloggportalen Intressant.se