Alliansens välfärd för trygghet

Idag skriver två Boråspolitiker, Else-Marie Lindgren (kd) och Ulf Sjösten (m), en debattartikel i Borås Tidning som tar upp problemet med tillgänglighet på vård i vårt land.

Det är välgörande att läsa om att det handlar om ett tankeskifte och inte ett systemskifte inom svensk vård.

"
Tvärtemot vad den socialdemokratiska propagandaapparaten vill få oss
att tro kommer Alliansen inte att attackera välfärden. Vi kommer
istället att attackera de vårdköer som socialdemokraterna skapat. Där
människor dör och lider. Vi kommer att attackera byråkrati och monopol
som ger dyr och sämre vård och vi kommer att attackera den brist på
värdighet som råder i omsorgen.


Allians för Sverige kommer inte heller att genomföra något systemskifte
när det gäller välfärdens finansiering. Vi är helt överens om att
vården och omsorgen ska vara solidariskt finansierad och ges efter
behov – det är inte plånboken som ska styra."

Jag skulle helst vilja se en diskussion om landstingens fortsatta existens. För att ge alla svenskar samma möjligheter så kan vi inte ha en landstingspolitik som innebär att vården inte ser likadan ut i hela landet.

Oavsett detta så måste  den toppstyrning som idag är alldeles för stor inom vård och omsorg brytas upp så att patienter och den personal inom vården  som faktiskt har kompetensen är de som styr verksamheten i betydligt högre grad.

Besluten måste kunna tas snabbt och inte valsa vidare från närmsta chef till nästa chef som går till sjukhuschefen och som i sin tur, i bästa fall, tar frågan vidare till landstingets ledning. Ni vet hur det är när man viskar något i örat på grannen och väntar på hur historien låter efter ett varv…

Som jag ser det, och som jag fått höra av bekanta som arbetar inom vården, så är det en så enkel sak som struktur och organisation som brister. Inte överallt, men i allt för hög grad.

Det finns jämförbara avdelningar med samma antal patienter, samma antal personal och ungefär samma belastningsnivå som rent praktiskt organiseras och sköts på så olika sätt att den ena fungerar utan problem och den andra hela tiden dras med återkommande problem som grundar sig i organisation och struktur.

Vi har inte dålig kvalité på själva vården i vårt land, när den väl utförs, men vi har en oerhört dålig organisation och struktur som innebär onödigt lidande för alldeles för många människor.

Update:

Läs också gärna Göteborgs-Postens ledare från 31 juli – "Pengar är inte allt i vården". Där berörs flera olika problemområden i Västra Götalandsregionen de senaste åren och det poängteras också att:

"Politikerna måste också lyssna ordentligt på personalen eftersom det är
de som bäst vet hur man effektiviserar verksamheten och hittar
samarbetsformer som gynnar både de anställda och patienterna. Den
senaste årens flyttkarusell har i mångt och mycket varit problematisk.
Politikerna har fattat oövertänkta beslut överhuvudet på de som berörs
och situationen har i flera fall blivit kaos."

Svenska bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Bloggportalen Intressant.se