Kvällstidningsrubriker

Att kvällstidningsrubriker ofta syftar på något som sedan visar sig handla om en helt annan sak är vanligt förekommande. Aftonbladet har idag lyckats bra med detta.

En sommarintervju med Kajsa Bergkvists manager Daniel Wessfeldt rubriksätts på följande vis:

Kajsa har nått vad hon klarar mentalt

Aftonbladet vill självfallet att vi ska tro att hennes manager inte tror att Kajsa kan prestera bättre än vad hon redan gjort. Men ack så "lurade" vi blir…

Det handlar istället om att när det gäller sponsorsintäkter så har hon nått vad hon klarar av mentalt och tidsmässigt för att det inte ska gå ut över idrottandet.

Tänk så luriga dom kan vara ibland. I övrigt är själva intervjun ganska intressant!

Svenska bloggar om: , , , ,