Skvaller i bloggosfären

"Bloggarna tar in skvallret i politiken" säger Aftonbladet idag.

De finns där redan och det som förändrats är att fler än de initierade får läsa om det.

Skvallret och spekulationerna som tidigare har funnits inom politiken, precis som överallt annars i samhället, har nu "drabbats" av ett forum där en del av detta dyker upp och kan läsas av alla.

Den enkla anledningen till att det kommer ut är att det även i den politiska världen finns skvaller att förmedla och att det nu finns personer som vill och som har möjligheter att sprida det utan att kontakta de vanliga gamla medierna.

Skvaller tar sig bara olika form. Det finns överallt i våra hem, på arbetsplatserna, i skolan, på Alexander Bards elitlista, i skvallertidningar, i kvällstidningar, på tv och på nätets forum och bloggar.

Även om det inte är korrekt så kan jag ändå tycka att spekulationer om en person i en blogg är mer rakryggat än att det som i de flesta fall först hålla god min mot en person för att sedan snacka skit bakom ryggen.

Den som påstår att han/hon inte skvallrar och spekulerar om sina medmänniskor är jag mer misstänksam mot än en person som erkänner det som alla mer eller mindre ägnar sig åt i vardagen.

Pratar vi om kvällstidingarnas plötsliga intresse för bloggar som skvallerplatser så tror jag att det i hög grad handlar om en rädsla att tappa marknadsandelar i skvallerbranchen.

Svenska bloggar om: , , , , , , ,