Reinfeldts trovärdighet

Frågan ifall Fredrik Reinfeldts nya moderata politik är trovärdig eller om regeringsmakten innebär att den praktiska moderata politiken blir den gamla vanliga ändå är inget vi kan konstatera nu.

För att få veta om den är ny och trovärdig måste den borgerliga alliansen vinna valet och moderaterna som största parti måste då hålla en rak och tydlig kurs enligt den nya kurs som partiet säger sig ha slagit in på.

Om alliansen och moderaterna vinner valet och vill sitta kvar mer än 4 år så tror jag att de är mer känsliga för stora avvikelser från utlovad politik och det praktiska genomförandet. De har en historia av misslyckade regeringsinnehav bakom sig.

Allt detta innebär förstås att vi som alltid måste bedömma trovärdigheten av  moderaternas nya politik före valet och sedan lägga våra röster, men vi kan inte få svar på hur trovärdig den är förrän efter valet. Om de vinner valet

Och om de vinner valet så är det först då den tuffa matchen börjar. Inte bara om moderaternas egen politiska kurs utan även samarbetet mellan fyra olika partier som har en trist historia tillsammans.

Om Roland i "Torsk på Tallin hade fått uttala sig om moderaternas nya politik och om man ska rösta på partiet så hade han uttryckt det med de visa orden "man måsta våga chansa lite"…

Update:

Inlägget citeras på Läsarbladet hos Aftonbladet.

Svenska bloggar om: , , , , ,