Göran Persson i 4 år till

Om, och jag säger om, Socialdemokraterna vinner valet och Göran Persson får ytterligare 4 år som statsminister så har jag en förhoppning.

Det handlar om en förhoppning som går ut på att han släpper den trygga vänskapen till sina nuvarande stödpartier och istället driver en konkret sakpolitik utan jamsande med miljöpartister och vänsterpartister.

Det är ganska uppenbart att Göran Persson har använt stor del av sin makt de senaste tio åren just för att behålla makten och inte för att föra en politik med visioner in i framtiden.

Om han nu får förtroende ännu en gång så borde han utnyttja det just för att föra denna konkreta framtidspolitik med visioner som skulle kunna skriva in honom som en statsminister som inte bara har suttit länge utan faktiskt också åstadkommit något historiskt rent politiskt.

Men allt detta handlar som sagt om att behålla makten och han är väldigt långt ifrån att övertyga mig om varför han ska få detta förtroende.

I annat fall blir det historiska betyget om Göran Persson att han var Sveriges statsminister i  tio år – en mycket maktfullkomlig, visionslös och handlingsfattig sådan.

Svenska bloggar om: , , , , ,