Försäkra dig innan klättringen

Ytterligare två klättrare har omkommit på vägen upp till toppen av Mount Everest, denna gången en australier och en tysk. Hittils i år har 15 personer omkommit i samband med Mount Everest-bestigning.

Det är inte mer än en dryg vecka sedan Tomas Olsson föll efter att ha nått toppen och fortfarande finns det annonser i Borås Tidning och på hemsidan student.se om fortsatt insamling av pengar för att:

"det är okänt hur stora kostnaderna blir för det räddningsarbete som
genomförts och för Tomas hemtransport så känner vi att det är viktigt
att insamlingen fortsätter tills vidare. Som tidigare nämnts ser vi
gärna att eventuellt överskjutande medel efter räddningsaktionen och
hemtransporten går till en staty eller  minnesmärke i Borås över Tomas
Olssons gärning att bestiga Mount Everest."

Om man bortser från det tragiska att Tomas Olsson har avlidit, vilket man givetvis inte kan göra egentligen, så tycker jag hela denna diskussion om insamling av pengar är oerhört märklig.

Som jag ser det finns det två alternativ som borde ha löst kostnaderna:

  1. Om man finansierar en resa på liv och död så borde det banne mig också ingå en lösning i finansireingsplanen om det värsta händer så som det nu gjorde. En försäkring helt enkelt.
  2. Om detta inte är planerat så finns det i det här fallet ett antal givna finansiärer för både räddningsoperationen och hemtransporten. Det handlar om de samarbetspartners som Tomas Olsson har haft i ryggen för att finansiera bestigningen.

Jag vet inte i vilken omfattning som Bergans.se, Silva, m2, Primus, Extrude Interactive och Interlan har bidragit i den insamling som har skett. De har inte gjort sina röster hörda i rapporteringen efter olyckan på annat sätt än att på sina hemsidor beklaga dödsfallet.

Under alla omständigheter är det dessa aktörer som i första hand ska fram med de pengar som behövs.

Svenska bloggar om: , , ,