Rosenbergs avhopp bra för feminismen

"Beteckningen feminist har på några månader blivit ett skällsord" skriver Tiina Rosenberg i sin debattartikel i dagens DN där hon meddelar att hon träder tillbaka från den framträdande position hon haft i formandet av Feministiskt Initiativ och återgår till sin genusforskning på Stockholms Universitet.

Ja, börja med att tacka dig själv Tiina Rosenberg för att mycket starkt ha bidragit till detta på egen hand.

Alla normalt tänkande människor i vårt land måste sympatisera i
jämnställdhetsfrågorna på samma  sätt som i den självklara frågan om
alla människors lika värde.

Problemet med Feministiskt Initiativ är inte de orättvisor mellan könen som finns i vårt samhälle. Problemet är de allra mest radikala företrädarna för partiet i debatten som smutsar ner begreppet feminist och gör det till en total omöjlighet för den stora massan att ställa upp på.

Tiina Rosenberg är, som sagt, en av dessa röster som själv bidragit till nedsmutsningen. Hennes namn har i högre grad än Gudrun Schyman blivit synonymt med partiet och order feminist. Därför tror jag att hennes beslut är positivt och nödvändigt för Feministiskt Initiativ, men det är minst lika viktigt för jämnställdhetsfrågan och dess rätta plats i debatten.

Schyman säger att hon beklagar men förstår Rosenbergs avhopp från partistyrelsen. För Schymans målsättning om ytterligare fyra års tryggad ekonomi i form av en ny period som riksdagsledamot tror jag att avhoppet är om inte välkommet så i alla fall nödvändigt.