Extreme Office-makeover

Det filas just nu hos Microsoft på en total förändring på utformningen av deras Officepaket.

Förändringsarbetet, som går under arbetsnamnet "Office 12", kommer att innebära ett helt nytt sätt att arbeta i Excel, Word och dom andra programmen som ingår. Premiären ligger ett år framåt i tiden, men det går redan nu att se exempel på en del av förändringarna här.