Svenska pengar till Aceh-provinsen

Om en knapp vecka, den 15 augusti, väntas ett fredsavtal för Aceh-provinsen att undertecknas i Helsingfors mellan den Indonesiska regeringen och ledarna för Free Aceh Movement (GAM).

Aceh

Den svenska regeringen har beslutat att bidra med 40 miljoner kronor och med logistisk support i det  uppdrag som EU har i området. Åtta svenskar kommer att arbeta i området för att ge EU:s obeservatörer tillgång till officiella byggnader, transporter, IT och telekomunikation.

Facts about the EU mission

– On 17 July 2005 the Indonesian Government and the leadership of GAM agreed on a peace treaty.

– After the tsunami disaster the political will existed for renewed dialogue between the parties.

– The parties have turned to the EU to request it to monitor the treaty, and the EU has agreed to do so.

– The EU plans to monitor implementation of the agreement for a period of six months.

– The EU mission will be civilian and will consist of about 200 observers.

Dessa pengar läggs till de 150 miljoner kronor som regeringen redan tidigare i sommar har beslutat om ska användas för återuppbyggnaden efter tsunamikatastrofen i sydostasien.

Att hjälpen i området behövs finns det inga tvivel om efter ett långt inbördeskrig och naturkatastrofen för 7,5 månader sedan. Det man får hoppas på är att pengarna används på rätt sätt.

(källa: ReliefWeb)