Är självmordsbombare maktlösa?

Jag läser Urban Lindstedt som skriver om att terror är den maktlöses sista vapen.

Detta stämmer säkert i många fall, men vi kan definitivt inte kategorisera in de terrorister vi idag konfronteras med i
London, Egypten eller NYC 111 september 2001 som maktlösa och
att de använder självmordsbomber/sig själva som kamikazepiloter som en sista
utväg.

Jag skulle vilja påstå att det handlar om
handlingskraft, en målmedvetenhet och en strategi som definitivt inte
utförs av första, bästa maktlösa människa.