Ingen halalslakt på Kronfågel

Planerna på halalslakt av kycklingar på Kronfågel har stoppats. Enligt
SVT text sker detta efter att man fått klagomål från upprörda personer.

Skillnaden mellan nuvarande slaktmetod och halalslakt är enligt Kronfågel denna:

"Halalslakt är den enda form av slakt av kyckling som är godkänd av
alla rättroende muslimer. Slaktprocessen går i stort sett till som den
gjort tidigare. Den stora skillnaden är att djuret står vänt mot Mecka
och att en rättroende muslim framför en bön över slaktprocessen.
Uppgifter om att kycklingarna inte är bedövade vid avlivningen har
cirkulerat i vissa media, vilket är felaktigt. Kycklingarna blir
givetvis bedövade med el innan de avlivas. Djurskyddsmässigt innebär
det inte någon skillnad. Slakten sker i enlighet med gällande svensk
lagstiftning samt branschföreningen Svensk Fågels höga krav på
djuromsorg och djurskydd. Slaktprocessen övervakas noggrant av två
slakteriarbetare, varav en rättroende muslim, som säkerställer att
slakten sker enligt halal."
Den stora frågan är vad de upprörda
personerna har vänt sig emot. Är det de små avvikelserna i
slaktproceduren det handlar om, eller handlar det om att Kronfågel vill
tillgodose de krav som muslimer ställer för att kunna tänka sig att äta
kyckling från företaget.
Jag är ingen djurrättsexpert på något vis,
men det verkar inte vara någon avgörande skillnad i själva slakten.
Därför kan man misstänka andra, betydligt grumligare argument, som
anledning till upprördheten.
Hoppas vi får höra mer konkret om
anledningen. Det handlar om en fördubbling av Kronfågels
exportmöjligheter vilket i sin tur ger fler arbetstillfällen, något som
är minst lika välkommet som halalslaktad kyckling…