Har tiden stått stilla?

I en tid när det rapporteras om överfulla textilkvoter för import av kläder från Kina är det ganska intressant att se bakåt i tiden 40 år.

Jag håller på och läser en bok som heter "Teko – en röd tråd i bygden" som handlar om tekoindustrins historia i och omkring Ulricehamn.Där kan man läsa följande utspel från ett årsmöte med Sveriges Trikåindustriers Förening och Svenska Konfektionärers riksförening i Ulricehamn april 1965:

"Textilvaror från Hongkong och Kina liksom från Korea utgör ett svårt hot mot den svenska textilindustrin. Priserna på dessa importvaror är så låga att de kan jämföras med vad svenska textilfabrikanter får betala enbart för garnet. Så kan det inte fortsätta. Ren dumpning föreligger och det är ett vitalt intresse för svensk textilindustri att importen stoppas."

Allan Andersson, en av de som oroade sig 1965, konstaterar nu att det enda sättet att rädda svensk tekoindustri hade varit att stänga importen – ett alternativ som var uteslutet.

På samma vis kommer det att gradvis gå för den del av europeisk tekoindustri som nu drabbas på samma sätt. Det finns inte en chans att genom importstopp från Kina få den att överleva.

På 70-talet försöktes det med "Made in Sweden"-kampanjer för att få oss att fortsätta köpa svensktillverkat, något som då inte hjälpte. Jag tror inte heller att en "Made in EU"-kampanj skulle hjälpa. Det finns inte mycket annat än priset som räknas, varken för företagen eller konsumenten, så länge kvalitén håller samma klass – något som den faktiskt gör i de flesta fall.