Riksbanken förklarar

Igår kväll undrade jag vem Riksbanken vill lura. I dagens DN
beskriver Riksbankens ordförande Lars Heikensten hur de har resonerat
om farorna med för hög utlåning till hushållen. Några delar av hans
långa debattinlägg:

"Vad vi däremot inte tycker oss kunna
bortse ifrån är vad som kan komma att ske framöver när hushållen inte
längre vill fortsätta öka sin upplåning och sina husköp. Risken finns
då för att en abrupt anpassning av huspriserna påverkar den allmänna
efterfrågan och sysselsättningen, vilket förstås också kan tänkas
påverka inflationen, alla faktorer som vi enligt det mandat riksdagen
givit oss bör bry oss om."

"Mot den här bakgrunden är det
viktigt att understryka att räntorna i dag är på en historiskt låg
nivå. Det finns goda skäl att vänta sig att de inte kommer att förbli
på denna nivå för alltid. Det är därför viktigt att alla som överväger
att ta upp ett lån prövar att den egna ekonomin klarar också betydligt
högre räntenivåer än dagens."

"Även om hushållen själva
naturligtvis har det primära ansvaret för sin egen lånesituation är
också bankernas och andra långivares beteende väsentligt. De svar vi
fått när vi tagit upp dessa frågor med bankerna är att de regelbundet
innan lån ges testar hushållens betalningsförmåga vid betydligt högre
räntelägen än dagens. Detta förefaller klokt."

"På många vis
är det bra med den ökande konkurrens som på senare tid präglat
marknaden för bostadslån. Men den rymmer inte bara positiva inslag. Vi
har båda vid flera tillfällen i våra brevlådor fått reklam för snabba
lån utan säkerhet med en omisskännlig doft av 80-tal. Vi skulle gärna
se att konkurrensen också tog sig andra former. I andra länder
konkurrerar man exempelvis med låneprodukter med försäkringinslag som
begränsar hushållens risk om till exempel räntan skulle stiga eller om
någon i hushållet skulle förlora jobbet."

         
Av resonemanget att
döma har Riksbanken i alla fall diskuterat problematiken, men bedömt
det som att andra faktorer väger starkare och att det i slutändan
handlar om låneinstitutens förmåga att göra rätt riskbedömningar vid
utlåning.

Hur det står till med hushållens egen förmåga till riskbedömning är en annan stor och avgörande fråga.